Job Archives

คุณสมบัติ : ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบริการเครื่องมือวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สวัสดิการ : โบนัสประจำปี ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยระมัดระวังรายเดือน ค่าทำงานล่วงเวลา เงินช่วยเหลืองานต่างๆ (เช่น มงคลสมรส, คลอดบุตร, สำเร็จการศึกษา, มรณกรรมของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น) ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี ประกันอุบัติเหตุ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม

Read More

Full-Time
Posted 12 เดือน ago

คุณสมบัติ : ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ มีรถยนต์ส่วนตัว ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบริการเครื่องมือวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สวัสดิการ : โบนัสประจำปี ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดที่ 15% จากยอดขายที่ทำได้ (จากบาทแรกของยอดขาย) เงินช่วยเหลืองานต่างๆ (เช่น มงคลสมรส, คลอดบุตร, สำเร็จการศึกษา, มรณกรรมของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น) ค่าน้ำมัน, ค่าสึกหรอรถยนต์, และค่าโทรศัพท์ ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี ประกันอุบัติเหตุ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม

Read More

คุณสมบัติ : หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบริการเครื่องมือวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สวัสดิการ : โบนัสประจำปี ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย เบี้ยขยันรายเดือน ค่าทำงานล่วงเวลา เงินช่วยเหลืองานต่างๆ (เช่น มงคลสมรส, คลอดบุตร, สำเร็จการศึกษา, มรณกรรมของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น) ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี ประกันอุบัติเหตุ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม

Read More