ติดต่อเรา

  • Home
  • ติดต่อเรา

บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จำกัด

ให้บริการสอบเทียบ (Calibration Services) เครื่องมือวัด

  • บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จำกัด
    112/1 หมู่ที่ 5 ต. แพรกษา อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10280
  • 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496
  • service@thaiheartcal.com

ติดต่อเรา

Contact us

Scroll to Top