ฉีดวัคซีนโควิด 19

          พนักงานของบริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จำกัด ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 โดส ตั้งแต่เดือน กันยายน ที่ผ่านมา...

ภาพบรรยากาศโดยรวมของการเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มที่ รพ.สินแพทย์

Related Posts

Scroll to Top